bijzonere watertransporten uitgelicht.

image 1
Simulator van Kolenveld naar Plochingen


Transport van een Simulator van Kolenfeld naar Plochingen.

In de winter van 2010 heeft vof Mededinger een simulator vervoerd van Kolenfeld naar Plochingen. Door de strenge vorst in deze periode heeft dit transport nogal wat voet in aarde gehad. Omdat de simulator is opgebouwd uit twee verschillende soorten materialen met verschillede uitzettingscoëfficiënten was het noodzaak om deze op temperatuur te vervoeren. Om dit te realiseren is er in het ruim een geïsoleerde bekisting getimmerd met daarin kachels om de lading (in dit geval de simulator) op temperatuur te houden.

Dit is maar een van de vele mogelijkheden van de flexibiliteit en inzetbaarheid van het motorschip Mededinger. Zie hieronder voor een beknopte fotoreportage.

Mededinger in het ijs
Mededinger op laadplaats (Kolevelt, D)

Simulator van Kolenveld naar Plochingen
Geïsoleerde wand is in het ruim aangebracht.

Simulator van Kolenveld naar Plochingen
Kachel om de lading (simulator) op temperatuur te houden.

Simulator van Kolenveld naar Plochingen
Laden van de simulator en overige delen.

Simulator van Kolenveld naar Plochingen
Lossen van de simulator in Ploggingen.

Simulator van Kolenveld naar Plochingen

Simulator van Kolenveld naar Plochingen

Simulator gelost.